Theoretisch kader Mediawijsheid basisonderwijs


Op deze website worden de competenties voor mediawijsheid uitgewerkt naar wat deze voor het basisonderwijs kunnen betekenen.

Uitgangspunt is het competentiemodel mediawijsheid van het Netwerk Mediawijsheid (mediawijzer.net). Bij elke competentie staat de toelichting vanuit het model (van mediawijzer.net) beschreven en wat dit kan inhouden voor het basisonderwijs, de leerling en de leerkracht.

In het basisonderwijs is mediawijsheid een onderdeel van de leerlijnen digitale geletterdheid (ict-basisvaardigheden, informatievaardigheden, mediawijsheid en computational thinking). Sommige competenties uit het model overlappen met onderdelen uit de verschillende leerlijnen. Een voorbeeld van de leerlijnen digitale geletterdheid staat op de website van het SLO.

Klik op het model Mediawijsheid.Onderstaande kijkwijzer kan gebruikt worden om lessen of lespakketten rondom mediawijsheid te beoordelen.

KijkwijzerDefinitie Mediawijsheid Raad van Cultuur 2004:
Het geheel van kennis, vaardigheden en mentaliteit waarmee burgers zich bewust, kritisch en actief kunnen bewegen in een complexe, veranderlijke en fundamenteel gemedialiseerde wereld.

Operationele definitie Mediawijzer.net 2010:
Mediawijsheid is de verzameling competenties die je nodig hebt om actief en bewust deel te nemen aan onze mediasamenleving.

Media:
Het communicatiemiddel tussen verzender en ontvanger.

Oude of traditionele media:
De communicatie verloopt (meestal) eenzijdig. Van de zender naar de ontvanger, bijvoorbeeld TV, radio of geschreven media als een krant of tijdschrift.

Nieuwe of moderne media:
Communicatievormen die interactief zijn. De ontvanger kan reageren.

Social media:
Is een verzamelnaam voor alle online platformen die interactie tussen de gebruikers mogelijk maken. Gebruikers op social media kunnen via verschillende kanalen met elkaar communiceren, foto’s en/of video’s publiceren, informatie met elkaar delen, een discussie aangaan et cetera. Bovendien worden social media vaak ingezet als marketingmiddel. Deze platformen kenmerken zich door een minimale (of geen) tussenkomst van professionele redacties.